fbpx

NEO LEADER

komplexní program manažerských dovedností

PRO MANAŽERY, MAJITELE FIREM A PODNIKATELE

Již čtvrtý běh!

Staň se skvělým leaderem sebe i druhých.

Veď své lidi tak, aby pro tebe pracovali dobře a rádi.

Probuď v nich vnitřní motivaci, touhu po lepším výkonu a potřebnou dávku kreativity.

Získej zkušenosti s ostatními manažery z různých oborů.

Holistický vzdělávací program NEO LEADER v sedmi intenzivních dnech využívá poznatky neurovědy i osobní zkušenosti lektorky s vlastní dlouholetou manažerskou kariérou.

Rezervuj si své místo na ahoj@chudlikova.com ještě dnes.

Do předmětu, prosím, uveď heslo NEO LEADER.

 NEO LEADER 

Komplexní vzdělávací program manažerských dovedností rozdělený do sedmi kurzů.

Sedm pátků od září do prosince věnovaných teorii i praxi v klíčových oblastech.

Maximálně 12 účastníků.

Kurz je možné koupit jen jako celek.

…nebo číst dál…

?

Program NEO LEADER

PÁTEK 4. ZÁŘÍ 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. SEBEŘÍZENÍ S MOZKEM

Řídit ostatní můžeme jen tehdy, když umíme řídit sebe a svůj vlastní život. V práci i v soukromí, s jasně srovnanými životními hodnotami. Objev svou dlouhodobou osobní i pracovní vizi a staň se leadrem s přirozenou autoritou. 

PODROBNOSTI

Řídit ostatní můžeme jen tehdy, když umíme řídit sebe a svůj vlastní život. V práci i v soukromí, s jasně srovnanými životními hodnotami. Objev svou dlouhodobou osobní i pracovní vizi a staň se skutečným leadrem s přirozenou autoritou. 

Kvalitní manažer jde svým lidem příkladem ve všech směrech. Proto se v první lekci zaměříme především sami na sebe. Víš, kdo jsi? Co je pro Tebe podstatné v pracovním životě i v soukromí? Máš jasnou dlouhodobou osobní vizi? Stíháš všechno, co si naplánuješ? Nebo…? 

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Přestávám se orientovat v tom, co je opravdu důležité. 
 • Nestíhám v práci ani v soukromí, valí se na mě seznamy úkolů.
 • Ztrácí se mi smysl toho, co dělám.
 • Jím nezdravě. Nehýbu se a špatně spím.
 • Nemám čas si odpočinout a nabrat síly.
 • Své děti vídám, jen když spí. 
 • Tuším, že nežiju správně, ale nevím, co a jak změnit.
 • Pracovní povinnosti ohrožují můj partnerský vztah.
 • Objevily se první zdravotní potíže způsobené stresem.

 

TÉMATA

 • Úvod a seznámení s programem
 • Nejnovější poznatky o fungování mozku a lidské mysli
 • Význam vizualizace pro náš život
 • Životní vize a osobní hodnoty v souvislosti s kariérou, zdravím a vztahy
 • Nastartování změn zažitých návyků ve prospěch zdraví, dobrých vztahů i kariéry

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Přehled o tom, jak funguje Tvůj mozek
 • Návod, jak si sám pomoci změnou myšlení 
 • Pochopení významu vize v životě i v práci
 • Odžitou osobní vizi včetně osobních hodnot
 • Motivaci k potřebným změnám

PÁTEK 18. ZÁŘÍ 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Leader je ten, kdo určuje svým lidem směr. K tomu je potřeba strategické myšlení. Nenech se vláčet okolnostmi a rozlišuj podstatné od nepodstatného. Když dáš týmu jasně definovanou strategii, cíl a dlouhodobou vizi, potáhne za jeden provaz a uvolní Ti ruce pro řešení klíčových situací. 

PODROBNOSTI

Leader je ten, kdo určuje svým lidem směr. K tomu je potřeba strategické myšlení. Nenech se vláčet okolnostmi a rozlišuj podstatné od nepodstatného. Když dáš týmu jasně definovanou strategii, cíl a dlouhodobou vizi, potáhne za jeden provaz a uvolní Ti ruce pro řešení klíčových situací. 

Společně vytvořená týmová strategie a sdílená pravidla chování jsou základem pro optimální výkonnost a motivaci jednotlivců i týmu a celkovou atmosféru. Správný vedoucí dbá na strategické myšlení a umí oddělovat skutečné priority od reakce na podněty z okolí. Pochop do hloubky kreativní přístup k plánování a cílování. Staň se stratégem, který ví, co a proč dělá.

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Nemám čas na vytvoření týmové strategie. Nevím, jak na to.
 • Beru všechny příležitosti, které přicházejí, ale potom je nestíhám kvalitně zpracovat.
 • Řeším neustále to, co hoří.
 • Mám ve všem chaos a přestávám rozlišovat priority od „to do listu“.
 • Mám pocit, že se mi vedení mých lidí vymyká z rukou.
 • Nejsem si jistý, v čem mohu svým lidem nechat prostor a v čem ne.
 • Lidé v mém týmu ztrácejí motivaci a směr.
 • Naše výsledky z dlouhodobého hlediska klesají.
 • Těžko odolávám tlaku z okolí.

 

TÉMATA

 • Lídr x manažer
 • Manažerský koncept a kreativní koncept plánování
 • Paretovo pravidlo trochu jinak
 • Tvorba týmové strategie. Týmová vize 
 • VISTA cíle a týmové priority

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Pochopení významu vize a strategie pro řízení byznysu a vedení lidí
 • Ujasnění skutečných strategických priorit
 • Tvořivý přístup k cílování
 • Nový postoj k efektivitě a výkonnosti
 • Posílení strategického myšlení a leadershipu

PÁTEK 2. ŘÍJNA 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ 

Správným delegováním posiluješ sebe i tým. Vytvoř si prostor pro naplnění své skutečné role – pro plnohodnotné vedení týmu. Deleguj tak, že v lidech probudíš samostatnost, zodpovědnost a chuť do dalších projektů. Vymaň se ze stresující role mikromanažera a buď skutečným leadrem. 

PODROBNOSTI

Správným delegováním posiluješ sebe i tým. Vytvoř si prostor pro naplnění své skutečné role – pro plnohodnotné vedení týmu. Deleguj tak, že v lidech probudíš samostatnost, zodpovědnost a chuť do dalších projektů. Vymaň se ze stresující role mikromanažera a buď skutečným leadrem. 

Je Ti povědomá věta „Sám to udělám rychleji a líp…“? Pokud ano, určitě tušíš, že v dlouhodobém horizontu narazíš na nedostatek kapacity. Možná už se to dokonce stalo. Správné delegování Tvoji kapacitu šetří. Navíc vede k vyšší výkonnosti a posiluje motivaci Tvých lidí. Vytvoř si prostor pro uplatnění strategického myšlení a přestaň být křečkem v kleci. Staň se manažerem, který zná hodnotu svých lidí a dokáže ji ocenit. 

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Nemůžu se na nikoho spolehnout, chybí mi zástupce.
 • Moji lidé jsou pasivní a čekají, co jim řeknu.
 • Nevyužívám potenciál svých lidí naplno, protože na ně nemám čas.
 • Je toho stále víc a víc a už nevím, co s tím. Nestíhám… 
 • Moji lidé mají tendenci dělat to samé dokola.
 • Stává se mi, že někdo splní úkol úplně jinak, než jsem si představoval.
 • Mám problém odjet na dovolenou, protože je vše na mně.
 • Nevím, jak delegovat tak, aby to moji lidé přijali za své.
 • Nemám pro delegování trpělivost.

 

TÉMATA

 • Principy a bariéry delegování
 • Zodpovědnost a pravomoc při delegování
 • Delegování operativních úkolů
 • Delegování náročných cílů
 • Psychologická svoboda

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Motivaci začít delegovat i náročné cíle
 • Návod pro vedení delegovacích rozhovorů
 • Jistotu při předávání práce svým lidem
 • Více času pro vedení lidí
 • Odvahu do toho jít…

PÁTEK 16. ŘÍJNA 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. MOTIVACE K VÝKONU

Vnitřní motivace je silnější motor než KPI´s a finanční ohodnocení. Nauč se motivovat své lidi chytře a dlouhodobě k lepšímu výkonu. Získej baterii fungujících komunikačních technik, které jednoduše zvolíš podle situace a aktuální potřeby. 

PODROBNOSTI

Vnitřní motivace je silnější motor než KPI´s a finanční ohodnocení. Nauč se motivovat své lidi chytře a dlouhodobě k lepšímu výkonu. Získej baterii fungujících komunikačních technik, které jednoduše zvolíš podle situace a aktuální potřeby. 

Je dobré vědět, kdy být v roli manažera „kámoš“ a kdy „boss“. Kdy a koho pochválit, pokárat nebo dát hlubší zpětnou vazbu. Nauč se vědomě volit mezi jednotlivými postupy a začni používat různé typy manažerských rozhovorů tak, aby ve správný čas motivovaly druhé k lepšímu výkonu. Tím naprosto přirozeně posílíš i svou pozici lídra. Staň se kvalitním koučem vedoucím svoje lidi transparentně a zdravě k úspěchu.

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Můj tým stojí na místě, neposouváme se dopředu. 
 • Lidé v mém týmu jsou demotivovaní.
 • Mám ve svém týmu člověka, který opakovaně neplní dohody.
 • Nevím, jak vést se svými lidmi individuální rozhovory.
 • Ztrácím přehled o tom, jak kdo plní svoje úkoly.
 • Nemám na svoje lidi moc času, tak to nechávám na nich.
 • Nevím, jak někoho pokárat, když opakuje stejnou chybu i poté, co už jsme to spolu několikrát řešili.
 • Až příliš kritizuji, protože se zaměřuji na chyby.
 • Nevím, kdy mám být nekompromisní a kdy můžu dělat ústupky.
 • Mám tendenci být se svými lidmi zadobře za všech okolností.
 • Neumím chválit.

 

TÉMATA

 • Situační rozhovory a jejich využití ve správný čas
 • Okamžitá zpětná vazba „JÁ – TY“
 • Rozvojová zpětná vazba „TY – JÁ“
 • Profesionální pokárání
 • Pochvala, která opravdu funguje

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • „Manažerskou výbavu“ konkrétních rozhovorů
 • Návod na jednotlivé rozhovory
 • Pochopení svojí role v konkrétních situacích
 • Nástroje pro zlepšení výkonu jednotlivých lidí v týmu
 • Větší jistotu při vedení lidí

PÁTEK 6. LISTOPADU 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. KOUČOVACÍ ZPĚTNÁ VAZBA

Koučovací prvky posouvají práci manažera s podřízenými na další úroveň. Díky nim možná objevíš ve svých lidech až nečekané schopnosti. Koučovací přístup přináší do týmu důvěru a ochotu ke spolupráci. Dosahování stanovených cílů bude snazší pro tým i pro Tebe.  

PODROBNOSTI

Koučovací prvky posouvají práci manažera s podřízenými na další úroveň. Díky nim možná objevíš ve svých lidech až nečekané schopnosti. Koučovací přístup přináší do týmu důvěru a ochotu ke spolupráci. Díky nim bude dosahování stanovených cílů snazší pro tým i pro Tebe.  

Profesionálně podaná zpětná vazba není „kartáč“. Naopak. Je to cesta k osobnímu rozvoji a dalšímu zlepšování. Nauč se dávat koučovací zpětnou vazbu tak, aby ji tvoji lidé přijali za svou, protože jim bude dávat smysl. Udělej ze zpětné vazby mistrovský nástroj motivace pro každého člena týmu. Každý rozhovor s Tebou může být pro Tvé lidi cenný zážitek, který jim pomůže se posunout a cítit se při tom skvěle.

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Lidé v mém týmu uvízli ve stereotypech a opakují stejné chyby.
 • Nemám na zpětnou vazbu vůbec čas.
 • Při zpětné vazbě hodně mluvím.
 • Nevím jak a co lidem ve zpětné vazbě sdělit.
 • Roční hodnocení je pro mne jen vyplňování papíru a ztráta času.
 • V mém týmu vládnou špatné návyky.
 • Nemáme v týmu rozvojové cíle. A pokud ano, tak je to jen na papíře.
 • Moji lidé neplní cíle a dohody a já nevím, jak je motivovat.
 • Potřebuji v době fluktuace udržet svoje lidi loajální.

 

TÉMATA

 • Manažerský koncept – kultura v týmu
 • Hodnoty a kompetence při vedení lidí
 • Cílený rozvojový plán
 • Koučovací zpětná vazba 
 • Roční hodnocení a dlouhodobá zpětná vazba

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Nástroje ke zlepšení kultury v týmu
 • Jasný postup, jak dát motivující zpětnou vazbu
 • Dovednost sdělit i nepříjemné věci tak, aby to druhý přijal
 • Návod na kvalitní a cílené rozvojové plány
 • Větší jistotu při ročním hodnocení a zpětných vazbách

PÁTEK 20. LISTOPADU 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ

Problémovým situacím se nevyhneme. Můžeme se ale naučit řešit je co nejlépe. Zvládnutím vlastních emocí, vědomým nasloucháním ostatním i správnou dávkou nadhledu. Klíč k danému problému nosíme totiž v sobě. Najdi svůj klid a harmonii a nauč se pěstovat dobré vztahy v soukromí i práci. 

PODROBNOSTI

Problémovým situacím se nevyhneme. Můžeme se ale naučit řešit je co nejlépe. Zvládnutím vlastních emocí, vědomým nasloucháním ostatním i správnou dávkou nadhledu. Klíč k danému problému nosíme totiž v sobě. Najdi svůj klid a harmonii a nauč se pěstovat dobré vztahy v soukromí i práci. 

Lidé podporují to, co sami vymysleli. Dobrý manažer se proto umí chytře ptát, dobře naslouchá a vede své lidi k jejich vlastním řešením. Nauč se lidem dávat prostor. Získáš tím nejen zlepšení měřitelných výsledků, ale i srdce svých lidí. Staň se jejich koučem, průvodcem a mentorem na jejich cestě k výkonům, k osobní růstu i k sebepoznání. 

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Musím svoje lidi neustále přesvědčovat o tom, co je potřeba udělat.
 • Moc mluvím a skáču lidem do řeči.
 • Mám tendenci všechno udělat sám.
 • Nevím, jak mám řešit s jednotlivými lidmi problémové situace.
 • Vyhýbám se konfliktům.
 • Předpokládám, že každý ví, co má dělat, a potom jsem překvapený, že to je jinak.
 • Nemám čas na vybavování, preferuji spíš direktivní přístup.
 • Moji lidé řeší osobní témata a já nevím, co s tím.

 

TÉMATA

 • Paradigmata v mezilidských vztazích
 • Skutečné naslouchání
 • Ověřování porozumění
 • Řešení problémových situací
 • Shrnutí dosavadního obsahu programu

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Motivaci lépe a se skutečným zájmem naslouchat druhým
 • Větší nadhled u vztahů – v práci i mimo ni
 • Obecný přístup k řešení problémových situací
 • Víc trpělivosti při naslouchání stanovisku druhé strany
 • Pochopení vlastní role při tvorbě dobrých vztahů

PÁTEK 4. PROSINCE 2020 OD 8:30 DO 17:30

 1. SÍLA NÁVYKU – DRILL THE SKILL (BONUSOVÝ DEN)

Dobrý návyk nevznikne za den. Posuň se od reaktivního přístupu k proaktivnímu a vědomému. Osvoj si techniky k pěstování nových, užitečných návyků založených na neurovědě. Získej při vedení týmu jistotu plynoucí z nových zkušeností a znalostí. Buď svým lidem opravdovým vzorem. 

PODROBNOSTI

Dobrý návyk nevznikne za den. Posuň se od reaktivního přístupu k proaktivnímu a vědomému. Osvoj si techniky k pěstování nových, užitečných návyků založených na neurovědě. Získej při vedení týmu jistotu plynoucí z nových zkušeností a znalostí. Buď svým lidem opravdovým vzorem. 

Jen opakováním můžeš nové návyky ukotvit do svého každodenního života. Mozek neumí měnit ani mazat nic, co v něm do této chvíle vzniklo. Umí ale stávající záznamy dobře překrývat novými. Využij toho a věnuj pozornost a energii novým návykům. Zaveď do svého osobního života pozitivní změny vědomou pozorností a opakováním. Vypni autopilota! Staň se vědomým leaderem sebe i druhých. Buď NEO LEADER. 

 

… MOŽNÁ I TY ŘEŠÍŠ PODOBNÉ SITUACE:

 • Opakuji pořád stejné chyby.
 • Nemám pod kontrolou čas a chodím domů pozdě.
 • Nemám motivaci a vůli něco změnit.
 • Já i moji lidé máme zajeté stereotypy.
 • Pokouším se o změny, ale nakonec se vracím do starých kolejí.
 • Nesprávně se stravuji, protože toho mám moc.
 • Začínám mít problémy se spaním.
 • Chci změnit životní styl, ale nevím, od čeho začít.
 • Toužím po vyrovnanějším a klidnějším životě.

 

TÉMATA

 • Sdílení zkušeností
 • Teorie a praxe změny návyků
 • Drilování situací
 • Vzájemná pochvala
 • Osobní cíle

 

CO ZÍSKÁŠ?

 • Motivaci ke změnám
 • Jasný návod, jak postupně vytvořit nové návyky
 • Posílení dovedností z celého programu
 • Silnou sebereflexi
 • Jasné rozvojové cíle osobní i pracovní

PRO KOHO JE NEO LEADER VHODNÝ?

ŘEDITELÉ, TEAM LEADŘI, SUPERVIZOŘI, MENTOŘI, VEDOUCÍ

NEO LEADER posune výrazně dopředu kohokoliv, kdo vede tým lidí nebo projekty ve firmách. Je jedno, jakou nálepku má Tvoje pracovní pozice. Můžeš být šéf na centrále, vedoucí projektové kanceláře, supervizor call centra nebo zástupce vedoucího výroby… 

 

MAJITELÉ FIREM A START-UPŮ, ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ, FREELANCEŘI

Na tvých manažerských schopnostech závisí úspěch podnikání. NEO LEADER bude Tvá konkurenční výhoda. Nemáš zaměstnance? Získané dovednosti skvěle využiješ při jednání s dodavateli a spolupracujícími subjekty.

 

FIRMY VŠECH OBORŮ I VELIKOSTÍ

Získané znalosti jsou přenositelné. Využiješ je kdekoliv – v bankách, telekomunikacích, energetice, poradenství, v maloobchodě či pohostinství… I malé firmě nebo živnostníkovi pomůže NEO LEADER růst, prosperovat a líp řídit jednání s dodavateli i vlastní provoz.

 

MANAŽEŘI VŠECH ÚROVNÍ

Začínající a budoucí manažeři získají skvělé vstupní vzdělání. Ti zkušenější mohou být zdrojem inspirace pro ostatní kolegy a zároveň si doplnit své manažerské postupy o nové principy. A všichni se možná poprvé podívají na manažerskou práci pohledem neurovědy.

 

KAŽDÝ, KDO CHCE UDĚLAT NĚCO PRO SVOU KARIÉRU

Možná jsi zatím zaměstnanec a jenom uvažuješ o volné noze. Nebo se chystáš opustit jistotu zavedených postupů a zkusit štěstí jinde – ať už v rámci firmy, anebo dokonce v úplně jiném oboru. NEO LEADER Tě vybaví potřebným sebevědomím a znalostmi, s nimiž se nemusíš bát žádné výzvy. 

 

JDEŠ DO TOHO? PROGRAM NEO LEADER OBJEDNÁŠ TADY…

 

NEO LEADER je unikátní vzdělávací program manažerských dovedností rozdělený do sedmi lekcí.
Sedm pátků
od září do prosince věnovaných teorii i procvičení v klíčových oblastech. 

Kurz je možné koupit jen jako celek.

10 důvodů, proč právě

NEO LEADER

Váháš, jestli je NEO LEADER pro Tebe to pravé? 

Potřebuješ přesvědčit svého šéfa? 

Chceš vědět, co všechno Tě čeká? 

1. PROVĚŘENÝ FUNGUJÍCÍ OBSAH

Manažery trénuji od ukončení vlastní manažerské kariéry v rámci externích i interních školení ve firmách víc než 16 let. Zkušenosti, které jsem za tu dobu nasbírala, průběžně zapracovávám do programu tak, aby odpovídal dnešním potřebám trhu. Zároveň sleduji aktuální trendy v byznysu i vzdělávání. Jde již o čtvrtý běh. 

2. HOLISTICKÝ (CELOSTNÍ) NEO KONCEPT VZDĚLÁVÁNÍ

Naučím Tě myslet v širších a často nečekaných souvislostech. Od řízení sebe sama přes úvod do neurovědy a vedení týmu až k vyspělému koučovacímu přístupu. NEO znamená nejen nový přístup ke vzdělávání, ale i trvalé pozitivní změny ve Tvém životě díky vědomému zapojování nejmladší, „nové“ části našeho mozku zodpovědné za myšlení a kreativitu – NEOCORTEXU.

g

3. MOJE VLASTNÍ MANAŽERSKÉ ZKUŠENOSTI

Předávám, co jsem si sama odžila – to nejlepší z 28 let mých vlastních zkušeností. Víc než 12 let jsem byla manažerkou ve velkých společnostech: Procter & Gamble (brand manažerka a manažerka vzdělávání), Český Telecom/O2 (ředitelka rozvoje managementu) nebo Léčiva/Zentiva (personální ředitelka). A moje současná milovaná lektorská práce na volné noze vyžaduje pokročilé manažerské řízení dvojnásob. 

4. NEUROVĚDA V PRAXI

Využívám nejnovější a ověřené poznatky z neurovědy. Principy fungování lidského mozku nezměníš. Můžeš je ale využít ve svůj prospěch. Naše myšlení ovlivňuje naše chování, a proto je dobré vědět, jak naše mysl funguje. Vysvětlím Ti základy neurovědy natolik prakticky, abys ji mohl používat v běžných životních situacích – v manažerské práci i v soukromí.

5. SEBEŘÍZENÍ MANAŽERA

Vést lidi umí až ten, kdo dokáže řídit sám sebe a svůj život. Proto v programu NEO LEADER dávám dostatek prostoru tématu sebeřízení. Ať už jsi manažer, majitel firmy nebo živnostník, díky programu NEO LEADER budeš stíhat všechno, co potřebuješ stihnout, dokážeš si srovnat životní priority a najdeš rovnováhu mezi osobním a pracovním životem. I Ty se můžeš posunout zase o kus dál a být lepší manažer i spokojenější a vyrovnanější člověk.

6. INTERAKTIVNÍ PŘÍSTUP

Sdílení účastníků z různých oborů a pozic,  prožitkové nácviky situací, náslechy, zpětná vazba, diskuse či mini-koučink. To jsou zásadní součásti programu NEO LEADER. Z každé lekce si odneseš jasné osobní cíle a dostaneš tipy a odkazy pro další inspiraci. Velikost skupiny je předem nastavená tak, aby všichni účastníci mohli do hloubky sdílet svoje zkušenosti a abych se mohla každému z vás dostatečně věnovat.

7. SDÍLENÍ NAPŘÍČ OBORY

Díky programu NEO LEADER si rozšíříš obzory a potkáš odborníky z oborů, které se můžou hodně lišit od toho, čím se zabývá Tvá firma. Sdílení zkušeností a příběhů Ti pomůže načerpat inspiraci z rozmanité praxe ostatních. A kromě toho, že navážeš fajn kontakty, které se můžou hodit, zjistíš, že i Ty můžeš ostatní ve spoustě věcí inspirovat. 

w

8. PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA, PROSTŘEDÍ A SERVIS

Vzájemný respekt, bezpečí a dobrá nálada. To není nedosažitelná idyla, ale realita programu NEO LEADER. V takových podmínkách jde vzdělávání „samo“. K tomu příjemné prostředí, dobré jídlo a servis. Samozřejmostí je tištěný pracovní sešit pro každý seminář. A v mezičase zůstaneme v kontaktu, takže budeš mít k dispozici podporu usnadňující cestu k pozitivní změně. Budeš se těšit na každý společný den.

9. DLOUHODOBÝ PROCES A OKAMŽITÁ PRAXE

Program NEO LEADER respektuje efektivní plánování času, takže je rozložený na 7 kurzů během čtyř měsíců. Díky tomu všechno zvládneš vstřebat postupně a navíc, nebudeš v práci chybět 7 dnů za sebou! A ještě něco. Po každém semináři máš prostor okamžitě vyzkoušet nové postupy. Své pokroky si můžeš užívat už během účasti v programu.

10. VÝBORNÝ POMĚR "CENA – VÝKON"

Věci, které se naučíš v programu NEO LEADER, budou fungovat. Investice se Ti brzo vrátí v podobě měřitelných výsledků týmu, firmy nebo živnosti. Potřebuješ vyškolit jen sebe nebo pár lidí, ale velké interní školení by bylo nevýhodné? NEO LEADER Ti dá základ, který můžeš šířit dál do firmy sám podle aktuální situace. A funguje i v soukromém životě! Sedm dní plných silného obsahu, který můžeš okamžitě aplikovat v praxi.

Tak co, jdeš do toho? Gratuluju! Vyplatí se to!

Chceš se na cokoliv zeptat? Jsem tu pro Tebe na ahoj@chudlikova.com.

Odpovím ráda na cokoliv, ale e-maily s předmětem NEO LEADER vyřídím přednostně 😊.

Termíny a harmonogram

7 PÁTKŮ OD ZÁŘÍ DO PROSINCE:

4. 9. 2020, 18. 9. 2020, 2. 10. 2020, 16. 10. 2020, 6. 11. 2020, 20. 11. 2020. 4. 12. 2020

Začínáme v 8:30, končíme 17:30. Oběd přímo v místě konání cca 12:00 – 13:00. 

NEO LEADER je komplexní vzdělávací program rozdělený do sedmi intenzivních dní. 

Kurz je možné koupit jen jako celek.

MÍSTO KONÁNÍ

To nejvhodnější místo pro naše setkání právě vybírám.

Už teď je jisté, že to bude v Praze v dosahu MHD a parkování. Další podrobnosti včas oznámím. 

Chci objednat program NEO LEADER

7 DNŮ PROFESIONÁLNÍHO MANAŽERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠENÁ LEKTORKA S ÚSPĚŠNOU KARIÉROU MANAŽERKY

NEJNOVĚJŠÍ POZNATKY NEUROVĚDY

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP: SEBEŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ TÝMU, PROVAZBY…

DOVEDNOSTI FUNGUJÍCÍ V REALITĚ MANAŽERSKÉHO ŽIVOTA

TIŠTĚNÉ PODKLADY KE KAŽDÉMU DNI PROGRAMU V CENĚ

OBČERSTVENÍ A OBĚDY

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ PROGRAMU

Celková cena za 7 intenzivních dní a kompletní program pro jednoho účastníka

70.000 Kč + DPH

Objednává vaše společnost vzdělávací program NEO LEADER pro 2 a více účastníků?
Vaše cena bude o 1.000 korun/den nižší – tedy 63.000 Kč + DPH.

Janka Chudlíková

lektorka, koučka a mentorka

Rozvoji lidí se věnuji od roku 2003, kdy jsem se vědomě a dobrovolně rozhodla po 14 letech opustit svět korporací, dát sama sobě větší prostor a žít spokojenější život podle svých představ. Povedlo se! 

Dnes pomáhám lidem rozvinout jejich plný potenciál, v osobním i kariérním životě.

Při práci se opírám o metody Results Coaching Systems a rozsáhlé poznatky z neurovědy. Právě znalost fungování mozku považuji za klíčovou, stejně jako zkušenosti, které mi přinesl život.

Pracuji pro nadnárodní korporace, lokální firmy i pro veřejnost. Vycházím z vlastní pracovní praxe i ze svých osobních životních zkušeností. Dnes už mám odvahu dělat věci po svém a za sebe. A funguje to. Miluji svou práci, protože jí vnímám jako poslání.