Janka Chudlíková

lektorka • koučka • mentorka • influencerka

Kurz - Osobní úklid

Každý z nás se někdy ocitne na rozcestí, kdy nevíme kudy kam a hledáme motivaci. Důležité je však něco s tím udělat! NAJDI SE MNOU SVOU OSOBNÍ VIZI a nastartuj se k potřebným změnám. Postav si pevné zásady, které tě rázem posunou k tvému vysněnému životu.

Kurz Osobní úklid "až do setmění" už 5.1.2019 v Praze.

Neo Leader

Potřebuješ zapracovat na svých manažerských dovednostech a naučit se lépe řídit i sám sebe? Pak je pro tebe určen holistický manažerský program s využitím neurovědy a s přesahem do řízení sebe sama.

5 x 1 den intenzivního výcviku manažerských dovedností v Praze.