PROGRAM NEO LEADER

 • HOLISTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
  Celostní koncept manažerského vzdělávání od nastavení vlastní životní rovnováhy přes vedení týmu až po vyspělý individuální koučovací přístup. Propojení širších souvislostí, postojů a praktických nácviků.
 • NEUROVĚDA V PRAXI
  Program Neo Leader se opírá o nejnovější neurovědní poznatky o fungování lidského mozku. Tvé nové dovednosti budou vycházet z přirozených zákonitostí lidského chování, a proto budou 100% funkční. Více o neurovědě...
 • SDÍLENÍ NAPŘÍČ OBORY
  Na rozdíl od interních kurzů jen pro danou firmu potkáš na programu Neo Leader kolegy z rozličných oborů. Vzájemné sdílení zkušeností a příběhů ti rozšíří obzory a načerpáš neocenitelnou inspiraci z rozmanité praxe účastníků.
 • LEKTORKA JANKA
  Prožila jsem 12 let své kariéry jako manažerka ve firmách Procter&Gamble, Český Telecom (O2) a Léčiva (Zentiva), kde jsem byla personální ředitelkou a členskou vrcholového vedení. Proto mám manažerům co předávat i z vlastní praxe. Trénink manažerů piluji k dokonalosti již 15 let jako lektorka.
 • INTERAKTIVNÍ PŘÍSTUP
  Velkou část programu budou tvořit nácviky situací, náslechy, zpětná vazba, diskuse či mini- koučink. Z každého dne si odneseš jasné osobní cíle a dostaneš tipy a odkazy pro další inspiraci.
 • PŘÁTELSKÁ ATMOSFÉRA
  Již od počátku pocítíš přátelskou atmosféru programu Neo Leader. Budeme se vzdělávat v ovzduší vzájemnosti, bezpečí, respektu a dobré nálady v příjemném prostředí.

Pro koho je vhodný Neo Leader?

 • 1
  Manažeři, projektoví & key acount manažeři, ředitelé, týmoví lídři, supervizoři, šéfové poboček a provozoven
  Neo Leader posune výrazně vpřed kohokoliv, kdo vede tým lidí nebo projekty ve firmách. Je vhodný i pro pozice jako key account manažer, kdy je nutné koordinovat komunikaci s klienty a své obchodní výsledky.
 • 2
  Majitelé středních i malých firem, start-upů, živnostníci, freelanceři
  Na tvých manažerských schopnostech závisí úspěch podnikání. Neo Leader bude tvá silná konkurenční výhoda. Nemáš zaměstnance? Dovednosti skvěle využiješ v jednání s dodavateli a spolupracujícími subjekty.
 • 3
  Jakýkoliv obor, jakákoliv velikost firmy
  Dovednosti jsou přenositelné, využiješ je kdekoliv - v bankách, v telekomunikačních firmách, maloobchodě, v pohostinství... I malá firma nebo živnostník využije nové dovednosti pro svůj růst v oblasti prioritizace a řízení svých dodavatelů a partnerů.
 • 4
  Vhodné i pro začínající a budoucí manažery
  Začínající a budoucí manažeři získají skvělé vstupní vzdělání. Ti zkušenější si aktualizují i doplní své manažerské postupy o nové principy. A všichni se možná poprvé podívají na manažerskou práci pohledem neurovědy.

Janka Chudlíková

Více než 27 let zkušeností ● Vlastní úspěšná manažerská kariéra ●
Neurověda v praxi ● Více než 12 tisíc klientů 

Program Neo Leader můžeme rozdělit na 2 hlavní části:

Sebeřízení jako podmínka pro lepší vedení lidí

Sebeřízení je zcela nezávislé na oboru a pracovní pozici a je 100% využitelné kýmkoliv. Jen ten, kdo dokáže uřídit sebe a svůj vlastní život, může vést druhé. Sám umí pracovat s prioritami, umí si nastavit vizi a cíle, stíhá, komunikovat, je lidsky srovnaný, a proto může odvádět práci manažera opravdu dobře.

Komunikační techniky při vedení lidí

Další dny programu Neo Leader se dají shrnout jako komunikační techniky pro přirozenější a
úspěšnější vedení lidí. Principy komunikace jsou obecně přenositelné na různé pracovní pozice i do soukromí a vedou k větší efektivitě, lepším vztahům, kreativitě a kvalitě práce.

1. SEBEŘÍZENÍ S MOZKEM

Vést dobře ostatní může jen ten, kdo umí řídit sebe a svůj vlastní život. Buď skutečný lídr,
který stíhá v práci i v soukromí, má srovnané životní hodnoty a vyrovnaný poměr mezi
osobním a pracovním životem. Objev svou dlouhodobou osobní i pracovní vizi. Nebuď
jen manažer, změň se v lídra sebe samotného i druhých.

2. STRATEGICKÉ MYŠLENÍ

Nauč se správně vytvářet strategii svého týmu. Jen tak dosáhnete společných cílů a
výrazně se ulehčí tvá manažerská práce. Probudíš v lidech skutečný zájem a
zodpovědnost, dostaneš víc než jen splnění uložených úkolů. Zaměřuj se na
dlouhodobou vizi, strategii a kulturu svého týmu. Vytvoříš tak přirozený prostor pro
rozvoj svých lidí.

3. PROFESIONÁLNÍ ZPĚTNÁ VAZBA

Staň se mistrem zpětné vazby, která vede tvůj tým ke zlepšování kvality práce a
dovedností. Naučíš se dávat zpětnou vazbu, kterou podřízený přijme, bude pro
něj cenná a otevře mu oči pro práci na sobě samém. Nauč se delegovat, výrazně posílíš
kreativitu a samostatnost lidí. Bez delegování nemůžeš mít čas na skutečnou náplň své
práce - vedení a rozvoj svých lidí.

4. MOTIVACE K VÝKONU

Dobrý manažer umí své lidi motivovat prostřednictvím správně zvolené a cíleně využité
komunikace. Získej baterii fungujících přirozených komunikačních technik, které
jednoduše zvolíš dle situace a aktuální potřeby. I krátkými průběžnými rozhovory budeš
posouvat lidi v týmu k lepší výkonnosti, kreativitě a kvalitě práce.

5. KOUČOVACÍ PŘÍSTUP

Využíváním koučovacích prvků při rozhovorech se svými lidmi v nich objevíš možná až
nečekané schopnosti svých lidí. Tví podřízení začnou sami přinášet nová kreativní řešení
úkolů, sami najdou cestu i motivaci k plnění úkolů. Pokud se naučíš používat koučovací
přístup, tvůj tým i ty začnete dosahovat lepších výsledků. A bude tě to bavit!

 

 

 

Přihlášení na program Neo Leader

• Stačí mě kontaktovat e-mailem na ahoj@chudlikova.com.